Loading...  avatar

  linhtran1292


  የፖስቶች ብዛት :
  24
  Join date :
  2016-03-29
  Diễn đàn https://suaanlene.com/ xét Vip miễn phí cho các mem. Yêu cầu xét Vip: Các bạn chỉ cần đăng 5 bài giới thiệu trên 5 website khác nhau là được.

  Mem Vip được đặt link dofollow trong bài viết.

  Lưu ý :

  Bài viết không được quá ngắn, quá sơ sài ( phải ít nhất 5 hàng chữ)
  Trong bài giới thiệu phải chứa link trỏ về trang chủ của diễn đàn ( những bài viết không chứa link trỏ về thì xem như không tính nhé)
  Bài viết không được trùng lặp với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn, blog ( nếu bài giới thiệu trùng lặp thì add chỉ tính bài viết đó cho thành viên đăng bài trước)
  Khi hoàn thành 5 bài giới thiệu thì bạn coppy 5 link giới thiệu đó lại vào gửi vào comment bên dưới ( nhớ đặt 5link đó trong mã nhé)